Förtroendevalda

Dündar Güngör
Namn: Dündar Güngör
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Stiftelsen Kockum Fritid Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 5
Fritidsnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 10
VA SYD Förbundsfullmäktige Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 11
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 52
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 60