Förtroendevalda

Namn: Martin Christian Hjort
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5