Förtroendevalda

Anna-Karin Bengtsdotter
Namn: Anna-Karin Bengtsdotter
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 3
Servicenämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 4
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 60
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 67