Förtroendevalda

Anders Rubin
Namn: Anders Rubin
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad: 0706362677
Telefon, arbete: 040-341009
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Arbetsgivarutskottet Ordförande 2018-10-15 2022-10-14 1
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 4
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-15 2022-10-16 5
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 11
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 2022-10-16 14