Förtroendevalda

Mats Sjölin
Namn: Mats Sjölin
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Förskolenämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 4
Förskolenämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 4
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 59
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 66