Förtroendevalda

Peter Johansson
Namn: Peter Johansson
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 57
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 2022-10-14 64