Förtroendevalda

Anders Skans
Namn: Anders Skans
Titel:
Parti: V
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Arvodeskommittén Adjungerande 2018-10-15 2022-10-14 6
Kommunstyrelsen Ersättare 2018-10-15 2022-10-16 20
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 24
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 47