Förtroendevalda

Anders Andersson
Namn: Anders Andersson
Titel: Kommunalråd
Parti: V
Telefon, bostad:
Telefon, arbete: 040-34 10 17
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
VA SYD Förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 22
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 71