Förtroendevalda

Anders Pripp
Namn: Anders Pripp
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Tekniska nämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 13
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 20
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 43