Förtroendevalda

Mohammad Yousef Mohammad
Namn: Mohammad Yousef Mohammad
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Överförmyndarnämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-10-16 2022-10-14 77
Skånes Kommuner Ersättare 2020-10-30 2022-12-31 82