Förtroendevalda

Juan-Tadeo Espitia
Namn: Juan-Tadeo Espitia
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad: 076-945 56 69
Telefon, arbete: 0708-78 05 26
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 42