Förtroendevalda

Peter Ollén
Namn: Peter Ollén
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Malmö Live Konserthus AB Vice ordförande 2019-07-01 2023-06-30 2
Malmö Opera och Musikteater AB Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 2
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 6
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 36