Förtroendevalda

Carina Nilsson
Namn: Carina Nilsson
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete: 040-34 10 27
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Representationskommittén Ordförande 2018-10-15 2022-10-14 1
Arvodeskommittén Ordförande 2018-10-15 2022-10-14 1
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 5
Kommunfullmäktige Ordförande 2018-10-15 2022-10-14 15