Förtroendevalda

Susanne Jönsson
Namn: Susanne Jönsson
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Stadsbyggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 53
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 57