Förtroendevalda

Christer Bengtsson
Namn: Christer Bengtsson
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Förskolenämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 25
Kommunfullmäktige Ersättare 2020-11-27 2022-10-14 84