Förtroendevalda

Kent Andersson
Namn: Kent Andersson
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete: 341027
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Revisorskollegiet Ordförande 2019-01-01 2023-05-31 1
Revisorskollegiets arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Stiftelsen Spillepeng Lekmannarevisor 2019-02-28 2022-12-31 5
Sydskånes Avfallsaktiebolag (SYSAV) Lekmannarevisor 2019-07-01 2023-06-30 9