Förtroendevalda

Rose-Marie Carlsson
Namn: Rose-Marie Carlsson
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Förskolenämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Förskolenämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Arbetsgivarutskottet Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 2
VA SYD Förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 2
Valberedningen Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 4
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 2022-10-16 5
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 9
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 26