Förtroendevalda

Rickard Åhman Persson
Namn: Rickard Åhman Persson
Titel:
Parti: Sd
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5
Gode män enligt lag om fastighetsbildning Godman tätort 2019-02-01 2022-12-31 6
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14 8
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 12
Kommunstyrelsen Ersättare 2022-10-17 2026-10-15 21
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 42