Förtroendevalda

Jan Olsson
Namn: Jan Olsson
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Servicenämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
VA SYD Förbundsfullmäktige Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 3
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 50
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 53