Förtroendevalda

Håkan Fäldt
Namn: Håkan Fäldt
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Valberedningen Vice ordförande 2018-10-15 2022-10-14 2
Arvodeskommittén Vice ordförande 2018-10-15 2022-10-14 2
Arbetsgivarutskottet Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 3
Tekniska nämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Förbundsstyrelse VA SYD Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 3
Kommittén för årets stadsbyggnadspris Ledamot 2019-01-08 2022-12-31 5
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2018-10-15 2022-10-16 6
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-15 2022-10-16 9
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 29
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 35