Förtroendevalda

Håkan Fäldt
Namn: Håkan Fäldt
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Tekniska nämnden 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Förbundsstyrelse VA SYD Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 3
Arbetsgivarutskottet Ledamot 2022-10-17 2026-10-15 3
Kommittén för årets stadsbyggnadspris Ledamot 2019-01-08 2022-12-31 5
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2022-10-17 2026-10-15 6
Kommunstyrelsen Ledamot 2022-10-17 2026-10-15 7
Skånes Kommuner Ombud 2019-01-01 2022-12-31 29
Kommunfullmäktige Ledamot 2022-10-15 2026-10-14 32