Förtroendevalda

Christina Melin Dahlvid
Namn: Christina Melin Dahlvid
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kulturnämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 4
Kulturnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5