Förtroendevalda

Christina Wessling
Namn: Christina Wessling
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad: 0704714300
Telefon, arbete: 0704714300
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Gode män enligt lag om fastighetsbildning Godman tätort 2019-02-01 2022-12-31 1
Malmö kommun parkeringsaktiebolag Ordförande 2019-07-01 2023-06-30 1
VA SYD Förbundsfullmäktige Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 10
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 49
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 51