Förtroendevalda

Per Göran Wiberg
Namn: Per Göran Wiberg
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Stadsbyggnadsnämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 10
Kommunfullmäktige Ersättare 2019-11-07 2022-10-14 76
Skånes Kommuner Ersättare 2020-06-19 2022-12-31 84