Förtroendevalda

Gunilla Ryd
Namn: Gunilla Ryd
Titel:
Parti: V
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 13
Miljönämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 14
Skånes Kommuner Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 70