Förtroendevalda

Eva Christina Bertz
Namn: Eva Christina Bertz
Titel:
Parti: L
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Fritidsnämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 55
Skånes Kommuner Ersättare 2019-02-01 2022-12-31 67