Förtroendevalda

Eva Christina Bertz
Namn: Eva Christina Bertz
Titel:
Parti: L
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Miljönämnden Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31 2
Miljönämndens presidium Vice ordförande 2023-01-01 2026-12-31 2
VA SYD Förbundsfullmäktige Ledamot 2023-01-01 2026-12-31 5
Kommunfullmäktige Ersättare 2022-11-17 2026-10-14 91