Förtroendevalda

Namn: Miljönämndens presidium
Beteckning:
Expeditionsadress: Bergsgatan 17
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefon: 040-34 10 00
Fax: 040-30 41 05
E-adress:
Politiker i Miljönämndens presidium
Senast uppdaterad: 2019-02-05
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Simon Chrisander L Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Arwin Sohrabi S Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Helena Grahn M Andre vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3