Förtroendevalda

Namn: Revisorskollegiet
Beteckning: Revisorskollegiet 19 23
Expeditionsadress: Stadshuset, August palms plats 1
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefon: 040-341000
Fax:
Politiker i Revisorskollegiet
Senast uppdaterad: 2019-06-19
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kent Andersson S Ordförande 2019-01-01 2023-05-31 1
Per Lilja M Vice ordförande 2019-01-01 2023-05-31 2
Pia Landgren S Revisor 2019-01-01 2023-05-31 3
Claes Forsberg Carlsson S Revisor 2019-01-01 2023-05-31 4
Marie Granlund S Revisor 2019-06-20 2023-05-31 5
Göran Hellberg V Revisor 2019-01-01 2023-05-31 6
Sara Ahlqvist C Revisor 2019-02-28 2023-05-31 7
Bo Adamsson Mp Revisor 2019-01-01 2023-05-31 8
Åke Christiansson M Revisor 2019-01-01 2023-05-31 9
Berit Sjövall M Revisor 2019-01-01 2023-05-31 10
Rune Andersson L Revisor 2019-01-01 2023-05-31 11
Jan Danielsson Sd Revisor 2019-01-01 2023-05-31 12
Ulf Axel Olof Hägg Sd Revisor 2019-01-01 2023-05-31 13