Förtroendevalda

Namn: Gode män enligt lag om fastighetsbildning
Beteckning: Gode män
Expeditionsadress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
Fax:
E-adress:
URL:
Politiker i Gode män enligt lag om fastighetsbildning
Senast uppdaterad: 2019-03-03
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Christina Wessling S Godman tätort 2019-02-01 2022-12-31 1
Ingegärd Regina Larsson Hellquist S Godman tätort 2019-02-01 2022-12-31 2
Kent Christer Brandt S Godman tätort 2019-02-01 2022-12-31 3
Lars Myllenberg M Godman tätort 2019-02-01 2022-12-31 4
Heinz Wellershaus C Godman tätort 2019-02-28 2022-12-31 5
Rickard Åhman Persson Sd Godman tätort 2019-02-01 2022-12-31 6
Freddie Åkerblom S Godman jord och skogsbruk 2019-02-01 2022-12-31 7
Inger Birgitta Beck S Godman jord och skogsbruk 2019-02-01 2022-12-31 8
Peter Langerbeck M Godman jord och skogsbruk 2019-02-01 2022-12-31 9