Förtroendevalda

Namn: Stiftelsen Malmö Sommargårdar
Beteckning: Malmö Sommargårdar
Expeditionsadress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
Fax:
E-adress:
URL:
Politiker i Stiftelsen Malmö Sommargårdar
Senast uppdaterad: 2020-03-11
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Rose-Marie Gudmundsson S Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Stig Evert Roland Sigurdh S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 2
Marie Tanndal S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 3
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson M Ledamot 2020-03-10 2022-12-31 4
Lisbeth Persson Ekström Sd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5
Mohammed Al-Asadi S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 6
Nor Söderberg S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 7
Muriz Kaljaca S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 8
Mikael Dirholt M Ersättare 2020-03-10 2022-12-31 9
Eva Hallén Sd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 10
Rune Andersson L Lekmannarevisor 2019-02-28 2022-12-31 11
Göran Hellberg V Lekmannarevisor 2019-02-28 2022-12-31 12
Bo Adamsson Mp Lekmannarevisor suppleant 2019-02-28 2022-12-31 13
Claes Forsberg Carlsson S Lekmannarevisor suppleant 2019-02-28 2022-12-31 14