Förtroendevalda

Namn: Stiftelsen Kockum Fritid
Beteckning: Styrelse/Förtroendev
Expeditionsadress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
Fax:
E-adress:
URL:
Politiker i Stiftelsen Kockum Fritid
Senast uppdaterad: 2019-11-11
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Alf Nilsson S Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Andreas Bruzelius M Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Esma Gicic S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 3
Patrick Angelin Sd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 4
Dündar Güngör S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 5
Ingrid Mariann Ahlqvist S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 6
Tony Rahm M Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 7
Ola Johansson Sd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 8
Göran Hellberg V Lekmannarevisor 2019-11-11 2022-12-31 9
Berit Sjövall M Lekmannarevisor 2019-02-28 2022-12-31 10
Claes Forsberg Carlsson S Lekmannarevisor suppleant 2019-11-11 2022-12-31 11
Ulf Axel Olof Hägg Sd Lekmannarevisor suppleant 2019-02-28 2022-12-31 12