Förtroendevalda

Namn: Priskommittén för Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad
Beteckning: Föreningspris hållbar stad
Expeditionsadress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
Fax:
E-adress:
URL:
Politiker i Priskommittén för Malmö stads föreningspris för ideella insatser för en hållbar stad
Senast uppdaterad: 2019-04-14
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Simon Chrisander L Ledamot 2019-02-04 2022-12-31 1
Arwin Sohrabi S Ledamot 2019-02-04 2022-12-31 2
Helena Grahn M Ledamot 2019-02-04 2022-12-31 3
Wilfredo Salinas Yancunta S Ledamot 2019-04-15 2022-12-31 4
Jan Olof Håkan Andersson Sd Ledamot 2019-04-15 2022-12-31 5