Förtroendevalda

Namn: MKB Net AB
Beteckning: MKB Net AB
Expeditionsadress: Box 50405
Postnummer: 202 14
Ort: Malmö
Telefon: 040-31 33 00
Fax:
Politiker i MKB Net AB
Senast uppdaterad: 2019-09-05
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Lars-Erik Lövdén S Ordförande 2019-07-01 2023-06-30 1
Emil Eriksson M Vice ordförande 2019-07-01 2023-06-30 2
Sara Mellander S Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 3
Björn Gudmundsson S Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 4
Morgan Svensson V Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 5
Anja Nordberg Sonesson M Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 6
Anders Olin Sd Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 7
Margareta Axelsson S Suppleant 2019-07-01 2023-06-30 8
Bajram Maloku S Suppleant 2019-07-01 2023-06-30 9
Heinz Wellershaus C Suppleant 2019-07-01 2023-06-30 10
Pia Landgren S Lekmannarevisor 2019-09-06 2023-06-30 11
Per Lilja M Lekmannarevisor suppleant 2019-07-01 2023-06-30 12