Förtroendevalda

Namn: Malmö Opera och Musikteater AB
Beteckning: Malmö Opera Musikteater AB
Expeditionsadress: Ö. Rönneholmsvägen 20, Box 17520
Postnummer: 200 10
Ort: Malmö
Telefon: 040-20 84 00
Fax: 040-20 84 27
Politiker i Malmö Opera och Musikteater AB
Senast uppdaterad: 2019-03-03
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Birgit Hansson S Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 1
Peter Ollén M Ledamot 2019-07-01 2023-06-30 2
Tommy Holmgren S Suppleant 2019-07-01 2023-06-30 3
Per Lilja M Lekmannarevisor 2019-07-01 2023-06-30 4
Göran Hellberg V Lekmannarevisor suppleant 2019-07-01 2023-06-30 5