Förtroendevalda

Namn: Förbundsstyrelse VA SYD
Beteckning: Förbundsstyrelsen
Expeditionsadress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
Fax:
E-adress:
Politiker i Förbundsstyrelse VA SYD
Senast uppdaterad: 2020-12-21
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Magdalena Beck S Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Vehbo Hot S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 2
Håkan Fäldt M Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 3
Jenny Bengtsson Sd Ledamot 2020-12-23 2022-12-31 4
Åsa Petersson S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 5
Nihad Pasalic S Ersättare 2019-12-20 2022-12-31 6
Helena Grahn M Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 7
Lars Hallberg Sd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 8