Förtroendevalda

Namn: Miljönämnden
Beteckning: Miljönämnden
Expeditionsadress: Bergsgatan 17
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefon: 040-34 10 00
Fax: 040-30 41 05
E-adress:
Politiker i Miljönämnden
Senast uppdaterad: 2022-05-29
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Simon Chrisander L Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Arwin Sohrabi S Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Helena Grahn M Andre vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Johanna Axerup S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 4
Sten Dahlvid S Ledamot 2019-06-01 2022-12-31 5
Tobias Petersson V Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 6
Lars Myllenberg M Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 7
Håkan Ask Sd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 8
Jan Olof Håkan Andersson Sd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 9
Wilfredo Salinas Yancunta S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 10
Susanne Andreasson Leth S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 11
Leakim Eventhén L Ersättare 2019-06-13 2022-12-31 12
Lucas Karl-Åke Karlsson Mp Ersättare 2021-04-01 2022-12-31 13
Gunilla Ryd V Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 14
Bill Jönsson M Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 15
Max Gnipping C Ersättare 2020-05-21 2022-12-31 16
Jenny Bengtsson Sd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 17
Dana Alkabi Sd Ersättare 2022-05-26 2022-12-31 18