Förtroendevalda

Namn: Tekniska nämnden
Beteckning: Tekniska nämnden
Expeditionsadress: August Palms plats 1
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefon: 040-34 10 00
Fax:
E-adress:
URL:
Politiker i Tekniska nämnden
Senast uppdaterad: 2022-05-04
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Andréas Schönström S Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Per Håkan Linné L Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Håkan Fäldt M 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Yvonne Olsson S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 4
Stefan Pinjefors S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5
Magdalena Beck S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 6
Stefana Hoti Mp Ledamot 2019-06-19 2022-12-31 7
Susanna Lundberg V Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 8
Lars-Göran Jönsson M Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 9
Karin Elisabet Olsson M Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 10
Henrik Malmberg C Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 11
Lars Hallberg Sd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 12
Anders Pripp Sd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 13
Fehim Yilmaz S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 14
Shler Murad Bradostin S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 15
Teréz Palffy S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 16
Genti Cifliku S Ersättare 2022-04-29 2022-12-31 17
Marie Jacobsson L Ersättare 2021-04-01 2022-12-31 18
Lucas Karl-Åke Karlsson Mp Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 19
Mats Billberg Johansson V Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 20
Niclas Röhr M Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 21
Petter Naef M Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 22
Lena Eva-Marie Hjalmarsson M Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 23
Hedvig Listrup C Ersättare 2020-04-30 2022-12-31 24
Patrick Angelin Sd Ersättare 2020-12-23 2022-12-31 25
Evert Rydell Sd Ersättare 2022-02-04 2022-12-31 26