Förtroendevalda

Namn: Stadsbyggnadsnämnden
Beteckning: Stadsbyggnadsnämnden
Expeditionsadress: August Palms plats 1
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefon: 040-34 10 00
Fax: 040-34 35 63
Politiker i Stadsbyggnadsnämnden
Senast uppdaterad: 2022-05-04
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Sofia Hedén S Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Lars Hellström L Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Martin Molin C 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
José Luis Muñoz Pastene S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 4
Susanne Jönsson S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5
Shaip Morina S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 6
Mårten Espmarker Mp Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 7
Mikael Andersson V Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 8
Darko Simic M Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 9
Per Göran Wiberg M Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 10
Bo Mats Brogren M Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 11
Anders Olin Sd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 12
Åsa Ahnfeldt Sd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 13
Jonas Michanek S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 14
Lena Trell S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 15
Mihaela Jabir S Ersättare 2020-09-25 2022-12-31 16
Navid Mirzaie-Alavijeh S Ersättare 2022-04-29 2022-12-31 17
Dusan Mijovski L Ersättare 2021-09-03 2022-12-31 18
Jens Kindt Mp Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 19
Sara Andersson V Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 20
Susanne Ydstedt M Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 21
Peter Ahlström M Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 22
Petra Lundgren M Ersättare 2019-06-01 2022-12-31 23
Bengt Svensson C Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 24
Bo Stefan Claesson Sd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 25
Karin Eda Margaretha Ramsay Sd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 26