Förtroendevalda

Namn: Arvodeskommittén
Beteckning: Arvodeskommitten
Expeditionsadress:
Postnummer:
Ort:
Telefon:
Fax:
E-adress:
URL:
Politiker i Arvodeskommittén
Senast uppdaterad: 2022-04-19
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Carina Nilsson S Ordförande 2018-10-15 2022-10-14 1
Håkan Fäldt M Vice ordförande 2018-10-15 2022-10-14 2
Luciano Astudillo Carbonell S Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 3
Magnus Olsson Sd Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 4
John Eklöf M Ledamot 2022-04-12 2022-10-14 5
Anders Skans V Adjungerande 2018-10-15 2022-10-14 6
Kami Petersen Mp Adjungerande 2021-11-16 2022-10-14 7
Anton Sauer C Adjungerande 2022-01-18 2022-10-14 8
Jacob Branting L Adjungerande 2019-09-23 2022-10-14 9