Förtroendevalda

Namn: Revisorskollegiets arbetsutskott
Beteckning: Revisorskollegiets arbetsutskott
Expeditionsadress: Torpgatan 2
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefon: 040-34 19 55
Fax: 040-34 34 61
Politiker i Revisorskollegiets arbetsutskott
Senast uppdaterad: 2019-03-05
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kent Andersson S Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Per Lilja M Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Pia Landgren S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 3