Förtroendevalda

Namn: Förskolenämndens arbetsutskott
Beteckning: Förskolenämndens arbetsutskott
Expeditionsadress: Lugna gatan 82
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefon: 040-34 97 97
Fax:
Politiker i Förskolenämndens arbetsutskott
Senast uppdaterad: 2021-02-23
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Rose-Marie Carlsson S Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Anneli Bojesson L 1:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Linda Obiedzinski M 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Mats Sjölin S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 4
Surra Al Sakban Mp Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 5
Elin Asker C Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 6