Förtroendevalda

Namn: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beteckning: Kommunstyrelsens AU I
Expeditionsadress: August Palms plats 1
Postnummer: 205 80
Ort: Malmö
Telefon: 040-34 10 00
Fax:
URL:
Politiker i Kommunstyrelsens arbetsutskott
Senast uppdaterad: 2022-01-13
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Katrin Stjernfeldt Jammeh S Ordförande 2018-10-15 2022-10-16 1
Roko Kursar L 1:e vice ordförande 2018-12-20 2022-10-16 2
Helena Nanne M Ledamot 2022-01-13 2022-10-16 3
Andréas Schönström S Ersättare 2019-01-17 2022-10-16 4
Anders Rubin S Ersättare 2018-10-15 2022-10-16 5
Håkan Fäldt M Ersättare 2018-10-15 2022-10-16 6