Förtroendevalda

Namn: Valnämnden
Beteckning: Valnämnden
Expeditionsadress: Lugna gatan 82
Postnummer: 211 59
Ort: Malmö
Telefon: 040-34 33 30
Fax:
Politiker i Valnämnden
Senast uppdaterad: 2021-02-04
Namn Parti Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Eva Ann-Britt Sjöstedt S Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Olle Schmidt L Vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 2
Mats Svanberg M 2:e vice ordförande 2019-01-01 2022-12-31 3
Ingemar Persson S Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 4
Alexandra Hellman V Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 5
Ewa Wressmark C Ledamot 2021-02-05 2022-12-31 6
Patrick Angelin Sd Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 7
Maria Katarina Kristina Olsson S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 8
Joseph Prai S Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 9
Bengt Åke Stefan Sandberg Mp Ersättare 2020-02-07 2022-12-31 10
Ahrne Christiansson V Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 11
Karl-Assar Bagewitz M Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 12
Ingrid Anna-Lisa Gunnarson M Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 13
Michael Hård af Segerstad Sd Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 14