Förtroendevalda

Namn: Axel Friberg
Titel:
Parti: C
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Servicenämnden Ersättare 2021-02-05 2022-12-31 24