Förtroendevalda

Surra Al Sakban
Namn: Surra Al Sakban
Titel:
Parti: Mp
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Förskolenämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 5
Förskolenämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 7