Förtroendevalda

Elin Asker
Namn: Elin Asker
Titel:
Parti: C
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Förskolenämndens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 6
Förskolenämnden Ledamot 2019-01-01 2022-12-31 11