Förtroendevalda

Nadjam-Ud-Din Malik
Namn: Nadjam-Ud-Din Malik
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Servicenämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 16