Förtroendevalda

Frida Trollmyr
Namn: Frida Trollmyr
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad: 070 8319304
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kulturnämnden Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Kulturnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 2022-12-31 1
Kommunförbundet Skåne Ombud 2019-01-01 2022-12-31 3
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 7
Kommunstyrelsen Ersättare 2020-02-07 2022-10-14 17