Förtroendevalda

Namn: Peter Arvebro
Titel:
Parti: M
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Servicenämnden Ersättare 2019-04-26 2022-12-31 22