Förtroendevalda

Katrin Stjernfeldt Jammeh
Namn: Katrin Stjernfeldt Jammeh
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete: 040-341014
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kommunförbundet Skåne Ombud 2015-01-01 2018-12-31 1
Krisledningsnämnden Ordförande 2015-01-01 2018-12-31 1
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 1
Kommunstyrelsen Ordförande 2018-10-15 2022-10-14 1
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2018-10-15 2022-10-14 1
Representationskommittén Ledamot 2018-10-15 2022-10-14 4