Förtroendevalda

Eva Jönsson
Namn: Eva Jönsson
Titel:
Parti: S
Telefon, bostad:
Telefon, arbete:
E-postadress:
Nämnd/Styrelse Uppdrag Fr.o.m T.o.m Nr
Kulturnämnden Ersättare 2019-01-01 2022-12-31 11